+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ಶಿವಶಂಕರ ಹರ

//ಜಯ ಶಿವಶಂಕರ ಹರ

ಜಯ ಶಿವಶಂಕರ ಹರ

ಜಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ತ್ರಿಪುರಾರೀ
ಪಾಶೀ ಪಶುಪತಿ ಪಿನಾಕಧಾರೀ||

ಶಿರೇ ಜಯಾಜೂಟ ಕಂಠೇ ಕಾಲಕೂಟ
ಸಾಧಕಜನಗಣಮಾನಸವಿಹಾರೀ||

ತ್ರಿಲೋಕಪಾಲಕ ತ್ರಿಲೋಕನಾಶಕ
ಪರಾತ್ಪರ ಪ್ರಭು ಮೋಕ್ಷವಿಧಾಯಕ|
ಕರುಣಾನಯನೇ ಹೋರ ಭಕತಜನೇ
ಲಯೇಛಿ ಶರಣ ಚರಣೇ ತೋಮಾರಿ||

—-ಗಿರೀಶಚಂದ್ರ ಘೋಷ್

By | 2015-04-25T06:22:29+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment