+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ದುರ್ಗೇ

//ಜಯ ದುರ್ಗೇ

ಜಯ ದುರ್ಗೇ

ಜಯ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗತಿ ಪರಿಹಾರಿಣಿ
ಶುಂಭವಿದಾರಿಣಿ ಮಾತಾ ಭವಾನಿ||

ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಜಗಜನನಿ ಚತುರ್ವೇದ ಬಖಾನಿ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಶಿವ ಹರಿ ಅರ್ಚನ ಕೀನ್ಹೋ
ಧ್ಯಾನ ಧರತ ಸುರ ನರ ಮುನಿ ಜ್ಞಾನೀ||

ಅಷ್ಟಭುಜಾ ಕರ ಖಡ್ಗ ವಿರಾಜೇ
ಸಿಂಹಸವಾರ ಸಕಲ ವರದಾನಿ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಚರಣ ಮೇ ಆಯೇ
ಭವಭಯ ನಾಶಕರೋ ಮಹಾರಾಣಿ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-25T06:34:08+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment