+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ

//ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ

ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ

ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂನ್ಯಾಸೀವೀರ
ಚೀರಗೈರಿಕಧಾರೀ|
ಜಯ ತರುಣಯೋಗೀ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ-
ವ್ರತಸಹಾಯಕಾರೀ||

ಯಜ್ಞಾಹುತಿರ ಹೋಮ ಶಿಖಾಸಮ
ತುಮಿ ತೇಜಸ್ವೀ ತಾಪಸ ಪರಮ|
ಭಾರತ-ಅರಿಂದಮ ನಮೋ ನಮಃ
ವಿಶ್ವಮಠವಿಹಾರೀ||

ಮದಗರ್ವಿತ ಬಲದರ್ಪೀರ ದೇಶೇ ಮಹಾ-
ಭಾರತೇರ ವಾಣೀ |
ಶುನಾಯೇ ವಿಜಯೀ ಘುಚಾಇಲೇ
ಸ್ವದೇಶೇರ ಅಪಯಶಗ್ಲಾನಿ|

(ನವ) ಭಾರತೇ ಆನಿಲೇ ತುಮಿ ನವವೇದ
ಮುಛೇ ದಿಲೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮೇರ ಭೇದ|
ಜೀವೇ ಈಶ್ವರೇ ಅಭೇದ ಆತ್ಮಾ
ಜಾನಾಇಲೇ ಉಚ್ಚಾರಿ||

—-ಕಾಜಿ ನಜರೂಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ

By | 2015-04-24T11:59:56+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment