+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

//ಜಯ ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಜಯ ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಜಯ ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭುವನಮಂಗಲ್
ಜಯ ಮಾತಾ ಶ್ಯಾಮಾಸುತಾ ಅತಿ ಮಿರಮಲ್|
ಜಯ ವಿವೇಕಆನಂದ ಪರಮ ದಯಾಲ್
ಪ್ರಭೂರ್ ಮಾನಸಸುತ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಖಾಲ್||

ಜಯ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪ್ರೇಮಮಯ ಕಲೇವರ್
ಜಯ ಶಿವಾನಂದ ಜಯ ಲೀಲಾ ಸಹಚರ್|
ಯೋಗಿ ಯೋಗಾನಂದ ಜಯ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ್
ಜಯ ಶಶಿ ಗುರುಪದೇ ಗತ ತನುಮನ್||

ಸೇವಾಪರ ಯೋಗಿವರ ಅದ್ಬುತಆನಂದ್
ಅಭೇದಆನಂದ ಜಯ ಗತ ಮೋಹಬಂಧ್|
ಯೋಗರತ ತ್ಯಾಗವ್ರತ ತುರೀಯಾ ಆಖ್ಯಾತ್
ಶರತ ಸುಧೀರ ಶಾಂತ ಜೇನೊ ಗಣನಾಥ್||

ಜೀವೇ ಶಿವ ಸೇವಾವ್ರತ ಗಂಗಾಧರ ವೀರ್
ಜಯ ಶ್ರೀವಿಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪ್ರಶಾಂತ ಗಂಭೀರ್|
ಪ್ರವೀಣ ಗೋಪಾಲ ಮಾತೃಸೇವಾ ಪರಾಯಣ್
ಸಾರದಾ ಸಾರದಾಪದೇ ಗತ ಪ್ರಾಣಮನ್||

ಬಾಲಕಚರಿತ್ರ ಜಯ ಸುಬೋಧ ಸರಲ್
ನಾಗವರ ತ್ಯಾಗವೀರ ವಿವೇಕ ಸಂಬಲ್|
ಕಥಾಮೃತ ವರ್ ಷಣ ಗೌರ ಜಲಧರ್
ಗಿರಿಶ ಭೈರವ ಜಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಕಾರ್||

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಸದಾಸ ಜಯ ಸಬಾಕಾರ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಸ್ಥಾನ್ ಜಯ ಬಾರಬಾರ್|
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಜಯ ಶ್ರವಣಮಂಗಲ್
ಬಕತ ವಾಂಛಿತ ಜಯ ಚರಣಕಮಲ್||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮೇಶಾನಂದ

By | 2015-04-24T13:00:09+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment