+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ಜಯ ಆರತೀ ರಾಮ

//ಜಯ ಜಯ ಆರತೀ ರಾಮ

ಜಯ ಜಯ ಆರತೀ ರಾಮ

ಜಯ ಜಯ ಆರತಿ ರಾಮ ತುಮ್ಹಾರೀ
ಪ್ರಾಣನಾಥ ರಘುನಾಥ ಮುರಾರೀ||

ಶುಕ ನಾರದಮುನಿ ಸಾದರ ಗಾವೇ
ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಚವರ ಡುಲಾವೇ||

ಪೀತವಸನ ವೇಜಯಂತಿಮಾಲಾ
ಮೇಘವರನತನು ನಯನ ಬಿಸಾಲಾ||

ಛತ್ರ ಧರತ ಹೈ ಲಛುಮನ ಭ್ರಾತಾ
ಆರತಿ ಕರತ ಹೈ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಮಾತಾ||

ಸಮ್ಮುಖ ಶರಣ ರಹೇ ಹನು ಬೀರಾ
ಬಾರ ಬಾರ ಗುಣ ಗಾವೇ ಕಬೀರಾ||

—-ಕಬೀರದಾಸ

By | 2015-04-24T12:36:34+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment