+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ಜಗಧೀಶ್ವರಿ

//ಜಯ ಜಗಧೀಶ್ವರಿ

ಜಯ ಜಗಧೀಶ್ವರಿ

ಜಯ ಜಗಧೀಶ್ವರೀ ಮಾತ ಸರಸ್ವತೀ
ಶರಣಾಗತ ಪ್ರತಿಪಾಲನಹಾರೀ||

ಚಂದ್ರಬಿಂಬಸಮ ವದನ ವಿರಾಜೇ
ಶಶಿಮುಕುಟ ಮಾಲಾ ಗಲಧಾರೀ||

ವೀಣಾ ವಾಮ ಅಂಗಮೇ ಶೋಭೇ
ಸಾಮಗೀತ ಧ್ವನಿ ಮಧುರ ಪಿಯಾರೀ||

ಶ್ವೇತವಸನ ಕಮಲಾಸನ ಸುಂದರ
ಸಂಗ ಸಖೀ ಶುಭ ಹಂಸಸವಾರೀ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮೈ ದಾಸ ತುಮ್ಹಾರೋ
ದೇ ದರ್ಶನ ಪರಬ್ರಹ್ಮದುಲಾರೀ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-24T11:46:13+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment