+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಣನಾಥ

//ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಣನಾಥ

ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಣನಾಥ

ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಣನಾಥ ದಯಾನಿಧಿ
ಸಕಲ ವಿಘನ ಕರ ದೂರ ಹಮಾರೇ||

ಪ್ರಥಮ ಧರೇ ಜೋ ಧ್ಯಾನ ತುಮಾರೇ|
ತಿಸಕೇ ಪೂರಣ ಕಾರಜ ಸಾರೇ||

ಲಂಬೋದರ ಗಜವದನ ಮನೋಹರ|
ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ ಪರಶೂ ವರ ಧಾರೇ||

ಋದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ದೋವು ಚಮರ ಡುಲಾವೇ|
ಮೂಷಕ ವಾಹನ ಪರಮ ಸುಖಾರೇ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಸುರ ಧ್ಯಾವತ ಮನಮೇ|
ಋಷಿಮುನಿಗಣ ಸಬ ದಾಸ ತುಮಾರೇ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹಾಯ ಕರೋ ನಿತ|
ಭಕ್ತ ಜನೋಂಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-24T11:29:40+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment