+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಚೇತನ ದೇವ ಕೀ

//ಚೇತನ ದೇವ ಕೀ

ಚೇತನ ದೇವ ಕೀ

ಚೇತನ ದೇವ ಕೀ ಸೇವಾ ಕರೋ ನರ|
ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಹೋ ಜಾಯ್ ತುಮ್ಹಾರೋ||

ಘಟ ಘಟ ಪೂರಣ ಏಕ ನಿರಂಜನ
ದ್ವೃೆತಭಾವ ಸಬ ದೂರ ನಿವಾರೋ||

ಹಿರದೇ ಅಂದರ ಮಂದಿರ ಮಾಹೀ|
ಜಗಮಗ ಜೋತ ಜಗೇ ಉಜಿಯಾರೋ||

ಪ್ರೇಮಪುಷ್ಪಸೇ ಪೂಜನ ಕೀಜೇ|
ಮನ ದೀಪಕ ಧರ ಧ್ಯಾನ ವಿಚಾರೋ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಉಲಟ ಸುರತೀಕೋ|
ಕರ ದರ್ಶನ ಭವಬಂಧನ ಟಾರೋ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-24T08:08:15+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment