+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಚಲೋ ಮನ ಗಂಗಾ

//ಚಲೋ ಮನ ಗಂಗಾ

ಚಲೋ ಮನ ಗಂಗಾ

ಚಲೋ ಮನ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾತೀರ್||

ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನಿರಮಲ ಪಾನೀ
ಸೀತಲ ಹೋತ ಸರೀರ್||

ಬನಸೀ ಬಜಾವತ ಗಾವತ ಕಾನ್ಹಾ
ಸಂಗ ಲಿಯಾ ಬಲ ಬೀರ್||

ಮೋರ ಮುಕುಟ ಪೀತಾಂಬರ ಸೋಹೇ
ಕುಂಡಲ ಝಲಕತ ಹೀರ್||

ಮೀರಾ ಕೇ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರ ನಾಗರ್
ಚರಣ ಕಮಲ ಪರ್ ಸೀರ್||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-24T08:06:38+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment