+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಚರನ ಕಮಲಬಂಧೌ

//ಚರನ ಕಮಲಬಂಧೌ

ಚರನ ಕಮಲಬಂಧೌ

ಚರನ ಕಮಲಬಂಧೌ ಹರಿ ರಾಈ
ಜಾಕೀ ಕೃಪಾ ಪಂಗು ಗಿರಿ ಲಂಘೈ
ಅಂಧೇಕೋ ಸಬ ಕಛು ದರಸಾಈ||

ಬಹಿರೋ ಸುನೈ ಮೂಕ ಪುನಿ ಬೋಲೈ
ರಂಕ ಚಲೈ ಸಿರ ಛತ್ರ ಧರಾಈ||

ಸೂರದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಕರುನಾಮಯ್
ಬಾರಾ ಬಾರ ಬಂದೌ ತೇಹಿ ಪಾಈ||

—-ಸೂರದಾಸ

By | 2015-04-24T08:03:06+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment