+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗಿರಿಧರ ಆಗೇ

//ಗಿರಿಧರ ಆಗೇ

ಗಿರಿಧರ ಆಗೇ

ಗಿರಿಧರ ಆಗೇ ನಾಚೂಂಗೀ ಮೈ|
ನಾಚನಾಚ ಸಬ ರಸಿಕ ರಿಝಾವೂ
ಪ್ರೇಮೀ ಬನಕೋ ರಿಝಾವೂಂಗೀ ಮೈ||

ಸಿರಪರ ಗಾಂಗರ ಪಾವಮೇ ಘುಂಘುರ
ತಾಲ ತಂಬೂರವ ಬಾಜೂಂಗಿ ಮೈ||

ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಮೇ ರಸಿಕ ರಿಝಾವೂ
ಮೀರಾ ಹರರಂಗ ಗಾವೂಗೀ ಮೈ||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-24T07:21:20+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment