+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗಾಯಿಯೇ ಗಣಪತಿ

//ಗಾಯಿಯೇ ಗಣಪತಿ

ಗಾಯಿಯೇ ಗಣಪತಿ

ಗಾಯಿಯೇ ಗಣಪತಿ ಜಗವಂದನ
ಶಂಕರಸುವನ ಭವಾನೀನಂದನ||

ಸಿದ್ಧಿಸದನ ಗಜವದನ ವಿನಾಯಕ
ಕೃಪಾಸಿಂಧು ಸುಂದರ ಸಬ ಲಾಯಕ||

ಮೋದಕಪ್ರಿಯ ಮುದಮಂಗಲದಾತಾ
ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬುದ್ಧಿವಿಧಾತಾ||

ಮಾಂಗತ ತುರಸೀದಾಸ ಕರಜೋರೇ
ಬಸಹಿ ರಾಮಸಿಯಾ ಮಾನಸ ಮೋರೇ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-24T07:05:33+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment