+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗಣರಾಜ ಗಜಾನನ

//ಗಣರಾಜ ಗಜಾನನ

ಗಣರಾಜ ಗಜಾನನ

ಗಣರಾಜ ಗಜಾನನ ಗಾವಾ ಹೋ
ಸೇಂದುರ ಚರ್ಚಿತ ಶುಂಡ ವಿರಾಜಿತ
ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಪಹಾವಾ ಹೋ||

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶಕ
ತೋ ವರದಾಯಕ ಧ್ಯಾವಾ ಹೋ||

ಆನಂದಾತ್ಮಜ ಚಿಂತಿತ ಸೇವಿತ
ಹಾ ಭವ ಸಿಂಧು ತರಾವಾ ಹೋ||

By | 2015-04-24T07:08:16+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment