+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾದೇವ

//ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾದೇವ

ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾದೇವ

ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾದೇವ
ಸುನ ಪುಕಾರ ಮೇರೀ
ದೀಜಿಯೇ ವರ ವೇಗಿ ನಾಥ
ಕಾಹೇ ಕರತ ದೇರೀ||

ಚಂದ್ರಭಾಲ ಕೃಪಾನಿಹಾಲ
ಮೇಟೋ ಭ್ರಮ ಮೋಹಜಾಲ
ಕಾಶಿ ಮೇ ಬಸಾಓನಾಥ
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಫೇರೀ||

ದೇವಿ ಕೇ ಸಹಾಯ ಸದಾ
ಸೇವಕ ತೇರೋ ಕಹಾಯ
ಆನಂದ ವನ ವಾಸ ಆಸ
ಯಾಚತ ಕರ ಜೋರೀ||

By | 2015-04-24T07:12:27+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment