+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಕೇ ತುಮಿ ಬಾಜಾಲೇ

//ಕೇ ತುಮಿ ಬಾಜಾಲೇ

ಕೇ ತುಮಿ ಬಾಜಾಲೇ

ಕೇ ತುಮಿ ಬಾಜಾಲೇ ನವೀನ ರಾಗೇತೇ
ಭಾರತೇರ ಪ್ರಾಣವೀಣಾ|
ಮಧುರ ಝಂಕಾರೇ ಮುಗ್ಧ ಜಗತ
ಚಕಿತೇ ಗಾಹೇ ವಂದನಾ||

ಲಲಿತ ಛಂದೇ ಗಭೀರ ಮಂದ್ರೇ
ಪೊಶಿಲೊ ಶೇ ತಾನ ರಂಧ್ರೇ ರಂಧ್ರೇ|
ಜಾಗಿಲೊ ಸುಪ್ತ ಲುಪ್ತ ಗೌರವ ಭಾರತವರ್ಷ ದೀನಾ||

ಹಿಮಾದ್ರಿಶಿಖರೇ ಜಲನಿಧಿತೀರೇ
ಪ್ರಾಚ್ಯೇ ಪ್ರತೀಚ್ಯೇ ದಿಗ್ದಿಗಂತರೇ|
ವೇದಾಂತ ಮಹಿಮಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರೇ
ವರ್ಣಿತೇ ನಾರಿ ಸೀಮಾ||

ಗುರುಪದೇ ಮನ ಪ್ರಾಣಸಮರ್ಪಣ
ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಷ ಕೊರಿಲೇ ಧಾರಣ|
ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯೋಗ ಜೀವಸೇವಾವ್ರತ
ಕೊರಿಲೇ ಉದ್ದೀಪನಾ||

—-ನೀರದರಂಜನ ಮಜಮದಾರ

By | 2015-04-24T06:14:13+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment