+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಏಮಿ ನೇರಮು ನನ್ನು ಬ್ರೋವ

//ಏಮಿ ನೇರಮು ನನ್ನು ಬ್ರೋವ

ಏಮಿ ನೇರಮು ನನ್ನು ಬ್ರೋವ

ಏಮಿ ನೇರಮು ನನ್ನು ಬ್ರೋವ
ಎಂತಭಾರಮು ನಾವಲ್ಲ||

ಸಾಮಜವರದುಡನಿ ಮುನುಪೇ
ಸತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಗಲ್ಗ ಲೇದಾ ನಾಪೈ||

ದೀನಬಂಧುವನಿ ದೇವದೇವುಡನಿ
ಮಾನಘನನುಡನಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮುಡನುಚುನು||

ಜ್ಞಾನಧನುಲು ಗುಣಗಾನಮು ಸೇಯ ಬಿ–
ರಾನ ಜೂಡವು ತ್ಯಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತ ನಾಪೈ||

—-ತ್ಯಾಗರಾಜ

By | 2015-04-23T10:44:50+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment