+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಏಗಾ ಏಗಾ ವಿಠಾಬಾಈ

//ಏಗಾ ಏಗಾ ವಿಠಾಬಾಈ

ಏಗಾ ಏಗಾ ವಿಠಾಬಾಈ

ಏಗಾ ಏಗಾ ವಿಠಾಬಾಈ
ಮಾಝೇ ಫಂಡರೀಚೇ ಆಯೀ||

ಭೀಮಾ ಆಣೀ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ
ತುಝೇ ಚರಣಿತೇ ಗಂಗಾ||

ಇತುಕಾ ಸಹಿತಾ ತ್ವಾಭಾಯಾವೇ
ಮಾಝೂ ರಂಗೋಣೀಲಾ ಜಾವೇ||
ಮಾಝೂ ರಂಗ ತುಝೂ ಗುಣಿ
ನಾಮಾ ಮ್ಙಣೇ ಹ್ಯಾಂಚಿ ಜನಿ||

—-ನಾಮದೇವ

By | 2015-04-23T10:39:50+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment