+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಈಶ್ವರ ತುಮ್ ಹೈ ದಯಾಲ

//ಈಶ್ವರ ತುಮ್ ಹೈ ದಯಾಲ

ಈಶ್ವರ ತುಮ್ ಹೈ ದಯಾಲ

ಈಶ್ವರ ತುಮ್ ಹೈ ದಯಾಲ ಜಗತಪತಿ ಪ್ರಣತಪಾಲ
ವ್ಯಾಪಕ ಪೂರಣ ಬಿಸಾಲ ಸತ-ಚಿತ-ಸುಖದಾಈ||

ಸಕಲ ಭುವನ ಜನ್ಮಕರಣ ಜೀವನಕೇ ಪರ ಶರಣ
ಶರಣಾಗತ ತಾಪಹರಣ ನಿಗಮಾಗಮ ಗಾಈ||

ತೇರೀ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ ಕೋಈ ನಹಿ ಪಾವೇ ಪಾರ
ಋಷಿ ಮುನಿಗಣ ಕರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹಾರ ಜಾಈ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶ್ರೀಪತಿ ಗಣೇಶ ನಾರದ ಶಾರದ ಸುರೇಶ
ಧ್ಯಾವತ ಮನಮೇ ಹಮೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪಾಈ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-23T10:08:04+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment