+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಇತನೀ ಬಿನತಿ

//ಇತನೀ ಬಿನತಿ

ಇತನೀ ಬಿನತಿ

ಇತನೀ ಬಿನತಿ ರಘುನಂದನ ಸೇ
ದುಃಖದ್ವಂದ್ವ ಹಮಾರಾ ಮಿಟಾಓ ಜೀ||

ಅಪನೇ ಪದಪಂಕಜಪಿಂಜರ ಮೇ(ಪ್ರಭು)
ಚಿತಹಂಸ ಹಮಾರಾ ಭೈಠಾವೋ ಜೀ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಕಹೇ ಕರಜೋಡಿ
(ಭವ) ಸಾಗರ ಪಾರ ಉತಾರೋ ಜೀ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-23T09:56:18+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment