+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆವ ಪಿಯಾರೇ

//ಆವ ಪಿಯಾರೇ

ಆವ ಪಿಯಾರೇ

ಆವ ಪಿಯಾರೇ ವೀತ ಹಮಾರೇ
ನಿಸದಿನ ದೇಖೂ ಪಾವ ತುಮ್ಹಾರೇ||

ಸೇಜ್ ಹಮಾರೀ ಪೀವ್ ಸವಾರೀ
ದಾಸೀ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸೋ ಘನವಾರೀ||

ಜೋ ತುಝ್ ಪಾವೂ ಅಂಗ ಲಗಾವೂ
ಕ್ಯೂ ಸಮುಝಾವೂ ವಾರಣ ಜಾವೂ||

ಪಂಥ ನಿಹಾರೂ ಬಾಟ ಸವಾರೂ
ದಾದೂ ತಾರೂ ತನಮನವಾರೂ||

—-ದಾದೂ ದಯಾಲ

By | 2015-04-23T08:10:05+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment