+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆಲಿಯಾ ಸಂಸಾರಾ

//ಆಲಿಯಾ ಸಂಸಾರಾ

ಆಲಿಯಾ ಸಂಸಾರಾ

ಆಲಿಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಉಠಾ ವೇಗ ಕರಾ
ಶರಣ ಜಾ ಉದಾರಾ ಪಾಂಡುರಂಗಾ||

ದೇಹ ಹೇ ಕಾಳಾಚೀ ಧನ ಕುಬೇರಾಚೀ
ತೇಥೇ ಮನುಷ್ಯಾಚೀ ಕಾಯ ಆಹೇ||

ದೇತಾ ದೇವ ವಿತಾ ನೇತಾ ನೇವ ವಿತಾ
ಯೇಥೇ ಯಾಚೀ ಸತ್ತಾ ಕಾಯ ಆಹೇ||

ನಿಮಿತ್ಯಾಚಾ ಧನೀ ಕೇಲಾ ಅಸೇ ಪ್ರಾಣೀ
ಮಾಝೇ ಮಾಝೇ ಮಣ್ಹೋನಿ ವ್ಯರ್ಥ ಗೇಲಾ||

ತುಕಾ ಮ್ಹಣೇ ಕಾ ರೇ ನಾಶವಂಶಾ ಸಾಠೀ
ದೇವಾಸವೇ ಆಠೀ ಪಾಡಿತೋಸೀ||

—-ತುಕಾರಾಮ್

By | 2015-04-23T08:05:42+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment