+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಹೇ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ

//ಹೇ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಹೇ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಹೇ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಕರುಣಾಮಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ|
ಹೇ ದೀನಬಂಧು ಶ್ರೀ ಶಾರದೇಶ
ಮಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯ ಪಾಹಿ ಮಾಂ||

By | 2015-04-22T07:55:58+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment