+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಸಾರದ ರೂಪ ತಾಳಿ

//ಸಾರದ ರೂಪ ತಾಳಿ

ಸಾರದ ರೂಪ ತಾಳಿ

ಸಾರದ ರೂಪ ತಾಳಿ ಬಂದಿಹಳು ತಾಯಿ ಕಾಳಿ
ಅದನರಿತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಿಸಿದರು ಭಾವ ತಾಳಿ||

ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ನೀ ಮಾತೆ ಸರ್ವಜೀವಮುಕ್ತಿದಾತೆ|
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಗುಪ್ತರೂಪ ಜ್ಞಾನದಾತೆ||

ಸೀತಾ ರಾಧಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ
ಕಾಯ ಪಡೆದ ಭುವಿಯು ಧನ್ಯ|
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಾಯಿಯೆಂದು
ಕರೆವ ಮನುಜ ಜಗದಿ ಮಾನ್ಯ||

ದೀನಜನರ ಉದ್ಧರಿಸೆ
ದೀನರೂಪ ತಾಳಿ ಬಂದೆ|
ಅಭಯೇ ನೀನು ಉಭಯಕರದಿ
ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದೆ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಂದ

By | 2015-04-22T06:25:14+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment