+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಭೈಯಾರೇ ಕನ್ಹೈಯ್ಯಾರೇ

//ಭೈಯಾರೇ ಕನ್ಹೈಯ್ಯಾರೇ

ಭೈಯಾರೇ ಕನ್ಹೈಯ್ಯಾರೇ

ಭೈಯಾರೇ ಕನ್ಹೈಯ್ಯಾರೇ
ನೇಕ ದರಶ ದಿಖಾಯೇ ಜಾ ರೇ|
ಶ್ಯಾಮಲಿಯಾ ಪ್ಯಾರೇ ಬನ್ನೀವಾರೇ
ಮೇರೇ ಛಾತಿಯಾಪೇ ಆಜಾ ರೇ||

ಮೇರೋ ಭೈಯಾ ವರಜ್ ಲಾಲಾ
ವ್ರಜಬಾಲ ಸೈಯಾ ನಂದದುಲಾಲಾ|
ಯಮುನಾಕಿನಾರೇ ಧೀರಸಮೀರೇ
ನೇಕಬಾಸರೀ ಬಾಜಾಯೇ ಜಾ ರೇ ||

ಪ್ರಾಣಕೀ ಪ್ರಾಣ ಭೈಯಾ ಮೇರೋ
ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗಿ ದರಶನ ತೇರೋ|
ನಯನಮೇ ಠಾರೋ ಪಿಯಾಸ ನಿವಾರೋ
ಮೇರೇ ರಾಜನಕೀ ರಾಜಾ ರೇ||
—-ವ್ರಜೇಂದ್ರನಾಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ

By | 2015-04-22T10:03:18+00:00 April 22nd, 2015|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment