+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆಪನಾತೇ ಆಪನಿ ಥೇಕೋ

//ಆಪನಾತೇ ಆಪನಿ ಥೇಕೋ

ಆಪನಾತೇ ಆಪನಿ ಥೇಕೋ

ಆಪನಾತೇ ಆಪನಿ ಥೇಕೋ ಮೊನ್
ಜೇವೋ ನಾಕೋ ಕಾರು ಘರೇ||

ಜಾ ಚಾಬಿ ತಾ ಬಶೇ ಪಾಬಿ
ಖೋಜೇ ನಿಜ ಅಂತಃಪುರೇ||

ಪರಮಧನ ಏ ಪರಶಮಣಿ
ಜಾ ಚಾಬಿ ತಾ ದಿತೇ ಪಾರೇ||

ಕೊತೊ ಮಣಿ ಪಡೇ ಆಛೇ
ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ ನಾಚದುಯಾರೇ||

—-ಕಮಲಾಕಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

By | 2015-04-22T11:21:11+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment