+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆನಂದಾಚ ಕಂದ ಹರಿಲಾ

//ಆನಂದಾಚ ಕಂದ ಹರಿಲಾ

ಆನಂದಾಚ ಕಂದ ಹರಿಲಾ

ಆನಂದಾಚ ಕಂದ ಹರಿಲಾ ದೇವಕೀನಂದನ ಪಾಹಿಲಾ ||

ಭಕ್ತ ಸಾಠಿ ಠೇವುನ ಕರಕಟಿ ಭೀಮಾನಿಕಟೀ ರಾಹಿಲಾ||
ಕಂಸಭಯಾನೇ ವಸುದೇವಾನೇ
ನಂದಯಶೋದೇ ವಾಹಿಲಾ||

ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಜಪ ತಪಾಸಿ ನ ಭೂಲೇ
ಧ್ಯಾನ ಧಾರಿಣೇ ನಾಕಲೇ
ನಿಶ್ಚಯ ಸಾಚ ಪರಿ ತುಕಾ ಯಾಚ
ಭಕ್ತಿ ಗುಣಾಸೀ ಮೋಹಿಲಾ||

—-ತುಕಾರಾಮ

By | 2015-04-22T11:17:23+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment