+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆದಿದೇವ ವಿಶ್ವನಾಥ

//ಆದಿದೇವ ವಿಶ್ವನಾಥ

ಆದಿದೇವ ವಿಶ್ವನಾಥ

ಆದಿದೇವ ವಿಶ್ವನಾಥ
ಭಕ್ತನ ಕೇ ಸದಾ ಸಾಥ
ಪಕಡೋ ಪ್ರಭು ಮೇರೋ ಹಾಥ
ದಾಸ ಮೈ ತುಮ್ಹಾರೋ||

ಸುರನರಮುನಿ ಧರತ ಧ್ಯಾನ
ವೇದವಚನ ಕರತ ಗಾನ
ತೂಹೀ ಸಬ ಗುಣನಿಧಾನ
ಜಗಸರ್ಜನ ಹಾರೋ ||

ಪಾಪಹರಣ ತೇರೋ ನಾಮ
ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಧಾಮ
ಅಚರಜ ಸಬ ತೇರೇ ಕಾಮ
ದಯಾ ಕರ ನಿಹಾರೋ||

ಸಕಲ ಜಗತ ಕೇ ಆಧಾರ
ನಿರ್ಗುಣ ನಿತ ನಿರಾಕಾರ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸುನ ಪುಕಾರ
ಭವಸಾಗರ ಪಾರೋ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-22T11:12:52+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment