+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಅಬಕೀ ಟೇಕ ಹಮಾರೀ

//ಅಬಕೀ ಟೇಕ ಹಮಾರೀ

ಅಬಕೀ ಟೇಕ ಹಮಾರೀ

ಅಬಕೀ ಟೇಕ ಹಮಾರೀ
ಲಾಜ ರಾಖೋ ಗಿರಿಧಾರೀ||

ಜೈಸೀ ಲಾಜ ರಾಖೀ ಅರ್ಜುನಕೀ
ಭಾರತಯುದ್ಧ ಮಝಾರೀ
ಸಾರಥಿ ಹೋಕೇ ರಥಕೋ ಹಾಂಕ್ಯೋ
ಚಕ್ರಸುದರ್ಶನಧಾರೀ
ಭಕ್ತನಕೀ ಟೀಕ್ ನ ಟಾರೀ||

ಜೈಸೀ ಲಾಜ ರಾಖೀ ದ್ರೌಪದೀಕೀ
ಹೋನ ನ ದೀನಿ ಉಘಾರೀ
ಖೈಂಚತ ಖೈಂಚತ ದೋ ಭುಜ ಥಕೇ
ದುಶ್ಶಾಸನ ಪಚಿಹಾರೀ
ಚೀರ ಬಢಾಯೋ ಮುರಾರೀ||

ಸೂರದಾಸಕೀ ಲಾಜ ರಾಖೋ
ಅಬ್ ಕೋ ಹೈ ರಖವಾರೀ
ರಾಧೇ ರಾಧೇ ಶ್ರೀವರ ಪ್ಯಾರೋ
ಶ್ರೀವೃಷಭಾನದುಲಾರೀ
ಶರಣ ತಕ್ ಆಯೋ ತುಮ್ಹಾರೀ||

—-ಸೂರದಾಸ

By | 2015-04-22T10:13:52+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment