+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಅಂತರ್ ಮಮ

Home//ಅಂತರ್ ಮಮ

ಅಂತರ್ ಮಮ

ಅಂತರ್ ಮಮ ವಿಕಸಿತ ಕೊರೊ ಅಂತರತರ ಹೇ||

ನಿರ್ಮಲ ಕೊರೊ ಉಜ್ವಲ ಕೊರೊ ಸುಂದರ ಕೊರೊ ಹೇ||

ಜಾಗ್ರತ ಕೊರೊ ಉದ್ಯತ ಕೊರೊ ನಿರ್ಭಯ ಕೊರೊ ಹೇ
ಮಂಗಲ ಕೊರೊ ನಿರಲಸ ನಿಃಸಂಶಯ ಕೊರೊ ಹೇ||

ಯುಕ್ತ ಕೊರೊ ಹೇ ಸಬಾರ ಸಂಗೇ
ಮುಕ್ತ ಕೊರೊ ಹೇ ಬಂಧ||

ಸಂಚಾರ ಕೊರೊ ಸಕಲ ಕರ್ಮೇ
ಶಾಂತ ತೋಮಾರ್ ಛಂದ||

ಚರಣಪದ್ಯೇ ಮಮ ಚಿತ ನಿಃಸ್ಪಂದಿತ ಕೊರೊ ಹೇ
ನಂದಿತ ಕೊರೊ ನಂದಿತ ಕೊರೊ ನಂದಿತ ಕೊರೊ ಹೇ||

—-ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ

By | 2015-04-22T10:50:11+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment