+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದರ ಕೃಪಾಲು

//ಶ್ರೀರಾಮಚಂದರ ಕೃಪಾಲು

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದರ ಕೃಪಾಲು

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ
ಹರಣಭವಭಯದಾರುಣಂ|
ನವಕಂಜಲೋಚನ ಕಂಜಮುಖ ಕರ-
ಕಂಜ ಪದಕಂಜಾರುಣಂ||

ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ
ನವನೀಲನೀರದ ಸುಂದರಂ|
ಪಟ ಪೀತ ಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ ಶುಚಿ
ನೌಮಿ ಜನಕಸುತಾವರಂ||

ಭಜ ದೀನಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ-
ದೈತ್ಯವಂಶನಿಕಂದನಂ|
ರಘುನಂದ ಆನಂದಕಂದ ಕೌಶಲ
ಚಂದ ದಶರಥನಂದನಂ||

ಶಿರಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು
ಉದಾರು ಅಂಗವಿಭೂಷಣಂ|
ಆಜಾನುಭುಜ ಶರಚಾಪಧರ
ಸಂಗ್ರಾಮಜಿತಖರದೂಷಣಂ||

ಇತಿ ವದತ ತುಲಸೀದಾಸ ಶಂಕರ-
ಶೇಷಮುನಿಮನರಂಜನಂ|
ಮಮ ಹೃದಯಕಂಜ ನಿವಾಸ ಕುರು
ಕಾಮಾದಿ ಖಲದಲಗಂಜನಂ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-21T11:59:31+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment