+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶುಭಕರ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ದರುಶನ

//ಶುಭಕರ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ದರುಶನ

ಶುಭಕರ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ದರುಶನ

ಶುಭಕರ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ದರುಶನ
ಶೋಭಿಸುತಿದೆ ಕರುಣಾರುಣ ವದನ||

ನಾನಾ ಭಾವ ಸುಧಾರ್ಣವ ನೀನು
ನಾನಾ ಯೋಗ ಸಮಾಗಮ ನೀನು||

ಕಮಲಾನನ ಕಮಲದಳನಯನ
ಕಲಿಮಲಹರಣ ಸಿರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ರಸಮಯ ನಿನ್ನ ಸುಮಧುರ ವಚನ
ಮನ ತಣಿಸುವ ಮಲಯಾಚಲ ಪವನ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಯ ಧ್ವನಿ ತಾನ
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮನೋಹರ ಗಾನ||

By | 2015-04-21T10:54:32+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment