+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ವಿದುರನ ಭಾಗ್ಯವಿದು

Home//ವಿದುರನ ಭಾಗ್ಯವಿದು

ವಿದುರನ ಭಾಗ್ಯವಿದು

ವಿದುರನ ಭಾಗ್ಯವಿದು||
ಇದ ಕಂಡು ಜಗವೆಲ್ಲ ತಲೆದೂಗುತಿಹುದು||

ಕುರುರಾಯನು ಖಳನನುಜನು ರವಿಜನು
ಗುರುಗಾಂಗೇಯರು ನೋಡುತಿರೆ|
ಹರಿಸಿ ರಥವನು ಬೀದಿಯಲಿ ಬರುತಲಿಹ
ಹರಿಯನು ಕಂಡನು ಹರುಷದಲಿ||

ದಾರಿಲಿ ಬರುತಿಹ ಮುರವೈರಿಯನು ಕಂಡು
ಹಾರುತ ಚೀರುತ ಕುಣಿಯುತಲಿ|
ಹರುಷದ ಕಂಬನಿ ಧಾರೆಯ ಸುರಿಸುತ
ಬಾರಿಬಾರಿಗು ಸಂತೋಷದಿ ಹಿಗ್ಗುವ||

ಆಟಕೆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವ ಸೃಜಿಸುವ
ನಾಟಕಧರ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಲಿ|
ನೀಟಾದವರ ಮನೆಗಳ ಜರಿದು
ಕುಟೀರದಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಹರಿ||

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತನ್ನ ತನುಮನ ಹರಹಿ
ಅಡಿಗೆರಗುತ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿ|
ನುಡಿಗಳು ತೊದಲಲು ರೋಮಾಂಚವಾಗಲು
ದುಡುದುಡು ಓಡುತ ದಶದಿಶೆಗೆ||

ಕಂಗಳ ಉದಕದಿ ಪಾದವ ತೊಳೆದು
ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತನು ಮರೆದು|
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮನ ಚರಣಕೈರಗಿ
ಪುಷ್ಪಂಗಳ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದನು||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿಶಯನಗೆ ಆ ವಿದುರನು
ಕ್ಷೀರವನುಣಬಡಿಸಿದ ಅದನು|
ವಾರಿಜನಾಭನು ಕರಸಂಪುಟದಿ
ಆರೋಗಣಿಸಿದನು ಘನತೆಯಲಿ||

ಒಂದು ಕುಡುತೆ ಹಾಲ ಹರಿಯು ತಾ ಸವಿದು
ಮುಂದಕೆ ಹರಿಸಿದ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ|
ಇಂದಿರೆಯರಸನ ಚರಿತೆ ವಿಚಿತ್ರವು
ಚಂದದಿ ಹರಿಯಿತು ಬೀದಿಯಲಿ||

ದೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಸಿದ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನಲು
ಹರಿಯು ನಸುನಗುತಲಿ ಹೊರಟು ನಿಂತ|
ಧರೆಗುಂಗುಷ್ಠವನೂರಲು ರಾಜರು
ಉರುಳಿಬಿದ್ದರು ಶ್ರೀಪಾದದ ಮೇಲೆ||

ಕರುಣಾಕರ ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ
ನಿರುತದಿ ಪೊರೆವನು ಆಯತದಿ|
ಸಿರಿಯರಸ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲನ
ಶರಣರೆ ಧನ್ಯರು ಧರೆಯೊಳಗೊ||

—-ಪುರಂದರದಾಸ

By | 2015-04-21T07:53:10+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment