+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

//ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕಮ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್|
ಜಾಮಕೀಮನೋಹರಮ್ ಸರ್ವಲೋಕ ನಾಯಕಮ್
ಶಂಕರಾದಿ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಮ್||

By | 2015-04-21T07:10:15+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment