+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮ ಘನಶ್ಯಾಮಂ

//ರಾಮ ಘನಶ್ಯಾಮಂ

ರಾಮ ಘನಶ್ಯಾಮಂ

ರಾಮ ಘನಶ್ಯಾಮಂ
ಗುಣಧಾಮಂ ರಮ್ಯನಾಮಂ|
ಕ್ಷೇಮಂ ಮುಖಸೋಮಂ
ರಿಪುಭೀಮಂ ಚಿತ್ತಕಾಮಂ ಭಜೇ||

ವೀರಂ ಮೇರುಧೀರಂ
ಸುಕುಮಾರಂ ಆತ್ಮಸಾರಂ|
ಶೂರಂ ಸರ್ವಾಧಾರಂ
ಸದ್ವಿಚಾರಂ ಶುಭಾಕಾರಂ ಭಚೇ||

ಧ್ಯಾನಂ ಚಿತ್ತಲೀನಂ
ಸ್ಮೃತಿಮಾನಂ ದಯಾಸ್ಥಾನಂ|
ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂಭಾನಂ
ಕಾಮಧೇನುಂ ಶ್ರುತಿಮಾನಂ ಭಜೇ||

ವೇದಂ ವೇದಗೀತಂ
ನಿಜಬೋಧಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಂ|
ಮೋದಂ ದಶನಾದಂ
ಕವಿನೋದಂ ಮೃದುಪಾದಂ ಭಜೇ||

ಶ್ರೀಸಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ
ಮಂದಹಾಸಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಂ|
ಭಾಸಂ ಚಿತ್ತಹಾಸಂ
ಅಚ್ಯುತೇಶಂ ಭವನಾಶಂ ಭಜೇ||

By | 2015-04-21T07:19:09+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment