+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮನಾಮ ಜಪನಾ ರೇ

Home//ರಾಮನಾಮ ಜಪನಾ ರೇ

ರಾಮನಾಮ ಜಪನಾ ರೇ

ರಾಮನಾಮ ಜಪನಾ ರೇ
ಪ್ರಬಲ ಹೇ ಜಗಬಲ ನಟನಾ ರೇ||

ಮಾತಾಪಿತಾ ಜನ ಬಾಂಧವ ಹಾರೀ|
ಝೂಟೇ ಜಗತ ಕಲ್ಪನಾ ರೇ||

ದುನಿಯಾ ಮೇ ತೂ ಅಕೇಲಾ ಹೈ
ಚಾರ್ ದಿನೋಕಾ ಮೇಲಾ ಹೈ
ದುನಿಯಾ ಹೈ ಏಕ ಆನೀ ಜಾನೀ||
ಅಬತೋ ಧ್ಯಾನ ಲಗಾಲೇನಾ
ಛಂದಕೇ ಬಿನತಿ ಪ್ರಭುನೇ ಮಾನಿ||

—-ಮುನ್ ಶೀದೀ

By | 2015-04-21T06:56:44+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment