+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾನ್

//ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾನ್

ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾನ್

ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾನ್ ವಿಜಯತೇ
ರಾಮದೂತ ಹುನುಮಾನ್||

ಯೋ ರಘುಪತಿನಾ ಸಹ ಸುಗ್ರೇವಂ
ಮೈತ್ರ್ಯಾ ಯೋಜಿತವಾನ್||

ತೀರ್ತ್ವಾ ದುಸ್ತರಸಿಂಧುಂ ಸೀತಾ-
ಶುದ್ಧಿಂ ಯಃ ಕೃತವಾನ್||

ಭಿತ್ವಾರಣ್ಯಂ ಹತ್ವಾ ಅಕ್ಷಂ
ಲಂಕಾಂ ಜ್ವಾಲಿತವಾನ್||

ಪುನರೇತ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಂ ವಿಟ್ಠಲ-
ಮಪಿ ಯೋ ಹರ್ಷಿತವಾನ್||

—-ವಿಟ್ಠಲಪಂತ

By | 2015-04-21T06:46:30+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment