+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಮೂರ್ತಮಹೇಶ್ವರ

//ಮೂರ್ತಮಹೇಶ್ವರ

ಮೂರ್ತಮಹೇಶ್ವರ

ಮೂರ್ತಮಹೇಶ್ವರಮುಜ್ಜ್ವಲಭಾಸ್ಕರ-
ಮಿಷ್ಟಮಮರನರವಂದ್ಯಂ||

ವಂದೇ ವೇದತನುಮುಜ್ಜಿತ-ಗರ್ಹಿತ-
ಕಾಮಕಾಂಚನಬಂಧಂ||

ಕೋಟಿಭಾನುಕರದೀಪ್ತ ಸಿಂಹಮಹೋ
ಕಟಿತಟಕೌಪೀನವಂತಂ|
ಅಭೀರಭೀಃ ಹುಂಕಾರನಾದಿತದಿಙ್ಮಖ-
ಪ್ರಚಂಡತಾಂಡವನೃತ್ಯಂ||

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಪ್ರೇಕ್ಷಣ-
ಮಘದಲವಿದಲನದಕ್ಷಂ|
ಬಾಲಚಂದ್ರಧರಮಿಂದುವಂದ್ಯಮಿಹ
ನೌಮಿ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದಂ||

—-ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

By | 2015-04-17T11:57:15+00:00 April 17th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment