+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಬಂದಿಹೆ ಜನನಿ ಮರಳಿ ನೀನು

//ಬಂದಿಹೆ ಜನನಿ ಮರಳಿ ನೀನು

ಬಂದಿಹೆ ಜನನಿ ಮರಳಿ ನೀನು

ಬಂದಿಹೆ ಜನನಿ ಮರಳಿ ನೀನು
ಧರೆಯ ಪಾಪದ ಭಾರವ ಕಳೆಯೆ|
ದಗ್ಧ ಹೃದಯದ ಜ್ವಾಲೆಯನಾರಿಸೆ
ದುಃಖಿತರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೀರೊರಸೆ||

ಯುಗಯುಗದಲೂ ನೀ ಬರುವೆ ಧರೆಗೆ
ಯಾತನೆಗಳನು ಎನಿತೋ ಸಹಿಪೆ|
ಕಲ್ಲಾಗಿಹುದು ಹೃದಯವೆಮ್ಮದು
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮರೆವೆವು ಧರ್ಮವ||

ಸಹನ-ಮೂರುತಿ ಸೀತೆಯ ರೂಪದಿ
ಬೋಧಿಸಿ ಅರುಹಿದೆ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯ|
ರಾಧೆಯ ರೂಪದಿ ದರುಶನವಿತ್ತು
ಪ್ರೇಮದ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಚಾರಗೈದೆ||

ರಾಮಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಪೂರಣಗೈಯಲು
ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿಯು ಆಗಿ ನೀ ಬಂದಿಹೆ|
ಪಾಪಿ ತಾಪಿಗಳ ಅಪಾರ ಶರಣು
ಸರ್ವರ ಆಶ್ರಯ, ಅರ್ಹರೇ ಎಲ್ಲ||

ಭಯಾರ್ತ-ಭ್ರಾಂತ-ಅನಾಥರೆಮಗೆ
ಜನನಿ ಬಂದು ನೀ ಅಭಯವನಿತ್ತೆ|
ಬೀರಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಿ ಬೆಳಕೆ||

By | 2015-04-16T11:20:36+00:00 April 16th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment