+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ

//ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ

ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ

ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ ರಸನೇ|
ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ||

ದೂರೀಕೃತ ಪಾತಕ ಸಂಸರ್ಗಂ|
ಪೂರಿತ ನಾನಾ ವಿಧ ಫಲವರ್ಗಂ||

ಜನನ ಮರಣ ಭಯ ಶೋಕವಿದೂರಂ|
ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಗಮಾಗಮ ಸಾರಂ||

ಪರಿಪಾಲಿತ ಸರಸಿಜ ಗರ್ಭಾಂಡಂ|
ಪರಮ ಪವಿತ್ರೀಕೃತ ಪಾಷಂಡಂ||

ಶುದ್ಧ ಪರಮಹಂಸಾಶ್ರಮ ಗೀತಂ|
ಶುಕ ಶೌನಕ ಕೌಶಿಕ ಮುಖ ಪೀತಂ||

—-ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ

By | 2015-04-16T10:27:51+00:00 April 16th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment