+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪರಮ ಸತ್ಯನೆ ಪುರುಷ ಗುಣಮಣಿ

//ಪರಮ ಸತ್ಯನೆ ಪುರುಷ ಗುಣಮಣಿ

ಪರಮ ಸತ್ಯನೆ ಪುರುಷ ಗುಣಮಣಿ

ಪರಮ ಸತ್ಯನೆ ಪುರುಷ ಗುಣಮಣಿ
ಕಲಿಯ ಕಳೆಯುವ ಚರಣ ನಿನ್ನಯ
ನೀರುತ ಭಜಿಸದ ಕೃಪಣ ಎನಗೂ
ದೀನಬಂಧುವೆ ನೀನೆ ಶರಣು||

ಭಕುತಿ ಭಜನೆ ತಪಗಳಿಂದಲೆ
ಮುಕುತಿ ಗಳಿಸುವೆ ಎಂದು ಅರಿತಿಹೆ|
ಯುಕುತಿ ನುಡಿದರು ನಂಬಿ ನಡೆಯದ
ಶಕುತಿಹೀನಗೆ ನೀನೆ ಶರಣು||

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಚರಣ
ರಾಗತೃಷ್ಣಾ-ಶಮನಕರಣ|
ಸತ್ಯಪಥನೇ ಮೃತ್ಯುಹರನೇ
ದೀನಬಂಧುವೆ ನೀನೆ ಶರಣು||

ನಿನ್ನ ಪಾವನನಾಮ ಶುಭಕರ
ದುರಿತವಾದಕ ಸುಕೃತಿಕಾರಕ|
ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದ ದೀನ ಎನಗೆ
ಮಾನವಾಶ್ರಯ ನೀನೆ ಶರಣು||
(ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರದ ಭಾವಾನುವಾದ)

—ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಂದ

By | 2015-04-16T08:07:09+00:00 April 16th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment