+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ದಯಾನೀ ಭವಾನೀ

//ದಯಾನೀ ಭವಾನೀ

ದಯಾನೀ ಭವಾನೀ

ದಯಾನೀ ಭವಾನೀ ಮಹಾವಾಕ್ ವಾಣೀ|
ಸುರನರಮುನಿಜನಮಾನೀ ಸಕಲ ಬುಧಜ್ಞಾನೀ||
ಜಗಜನನೀ ಜಗಜಾನೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ|
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಚಂಡೀ ಅಮರಪದದಾನೀ||

By | 2015-04-15T07:35:47+00:00 April 15th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment