+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ

//ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ

ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ

ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ  ಭವಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ
ಶಿವೆ ಶ್ರೀಶಾರದೆ ತವಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ||

ಇಂದು ಸುವಿಮಲೆ ವಂದಿತ ಪದತಲೆ |
ಕುಂದದ ಪ್ರೇಮದ ಮಂದಾಕಿನಿಯೆ||

ತ್ಯಾಗವಿಭೂಷಿತೆ ತ್ಯಾಗಿಕುಲಾಂಬಿಕೆ|
ಯೋಗೀಂದ್ರಾರ್ಚಿತೆ ಯೋಗಪ್ರದಾತೆ||

ನಿನ್ನಡಿದಾವರೆ ಎನ್ನಯ ಆಸರೆ|
ಮನ್ನಿಸು ದಾಸನ ಬಿನ್ನಹ ಮಾತೆ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಂದ

By | 2015-04-15T06:36:58+00:00 April 15th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment