+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ವೀರೇಶ್ವರ

//ಜಯ ವೀರೇಶ್ವರ

ಜಯ ವೀರೇಶ್ವರ

ಜಯ ವೀರೇಶ್ವರ ವಿವೇಕ ಭಾಸ್ಕರ
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ|
ಇಂದುನಿಭಾನನ ಸುಂದರಲೋಚನ
ವಿಶ್ವಮಾನವ ಚಿರವಂದ್ಯ||

ಪ್ರೇಮ ಟಲಟಲ ಕಾಂತಿ ಸುವಿಮಲ
ಆಧಿಗತ ವೇದವೇದಾಂತ|
ತ್ಯಾಗ ತಿತಿಕ್ಷಾ ತಪಸ್ಯಾ ಉಜ್ವಲ
ಚಿತ್ತ ನಿರಮಲ ಶಾಂತ||

ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ತ್ರಿಶೂಲ ಧಾರಣ
ಛೇದನ ಜೇವ ಮೋಹಬಂಧ|
ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯಣ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಚರಣಾರವಿಂದ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಚಂಡಿಕಾನಂದ

By | 2015-04-14T11:50:14+00:00 April 14th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment