+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರ

//ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮ ಭಿಖಾರೀ
ಕಲ್ಪಮೇರು ಗುರು ಯೋಗ ಆಚಾರೀ||

ತರುತಲ ಆಲಯ ವಸನ ದಿಶಾಚಯ
ಭೀತ ನಿರಾಶ್ರಯ ಭನಭಯಹಾರೀ||

ಹರ ಕರುಣಾಕರ ವರದಾಭಯಕರ
ಮದನಮಾನಹರ ಶಿವ ಶುಭಕಾರೀ||

—-ಗಿರೀಶಚಂದ್ರ ಘೋಷ್

By | 2015-04-14T11:36:34+00:00 April 14th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment