+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗೇ

//ಜಯ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗೇ

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗೇ

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗೇ ಮಾತಃ ಭವಾನಿ |
ಸಬ ಜಗತಕೋ ದುಃಖಹರನಿ||
ದುರುತನಿವಾರಿಣಿ,ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಾಮದಾಸ ಶರಣದೇ,
ದಯಾನಿ ಭವಾನಿ ಶಿವಾನಿ||

By | 2015-04-14T10:11:35+00:00 April 14th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment