+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ

//ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ

ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ

ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ|
ನರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತ ನಾರಾಯಣ||
ದಶರಥನಂದನ ಸೀತಾಮನೋಹರ|
ದಾನವಮರ್ದನ ದಯಾನಿಧೇ||
ರಾಮ ರಾಘವರಾಜೀವಲೋಚನ|
ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಕರಿವರದ ||
ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಅಂಬುಜತೋಚನ|
ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಕರಿವರದ||
ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ|
ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಪಾಹಿ||
(ಶ್ರೀ)ರಾಮ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ|
ಕೋದಂಡರಾಮ ಪಾಹಿ ||
ರಾಮ ರಾಮ ನಯನಾಭಿರಾಮ|
ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾಹಿ||
ಜಲಧಿಶಯನ ರವಿಚಂದ್ರವಿಲೋಚನ|
ಜಲಜಭವಸ್ತುತ ಶ್ರೀರಾಮ||
ಕೌಸಲ್ಯಾತ್ಮಜ ಕಾಮಿತ ಫಲದ|
ಮಾರುತಿಸೇವಿತ ಪಾಹಿ||
ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ|
ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಜೈ ಜೈ||

By | 2015-04-14T08:23:38+00:00 April 14th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment