+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಜೈ

//ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಜೈ

ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಜೈ

ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಜೈ ಗೋಪಾಲ ಜೈ ಜೈ
ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಬರಿ ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಜೈ||
ಮುಕುಂದ ಜೈ ಜೈ ಮುರಾರಿ ಜೈ ಜೈ
ಮಧುಸೂದನ ಮುರಲೀ ಮೋಹನ ಜೈ ಜೈ||
ಕೇಶವ ಜೈ ಜೈ ಯಾದವ ಜೈ ಜೈ
ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಜೈ||

By | 2015-04-14T08:12:09+00:00 April 14th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment