+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು

//ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವ ಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ
ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ||

ಅರುಣೋದಯದೊಳೆದ್ದು ಅತಿಸ್ನಾನಗಲ ಮಾಡಿ
ಬೆರಳೆಣಿಸಿದೆ ಅದರ ನಿಜವರಿಯದೆ|
ಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವನು ಮಾಡಿ ನಾ ದಣಿದೆನೋ
ಹರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷವಿಗದನಕ||

ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನೋದಿ ಬೆಂಡಾದೆ
ಅತಿ ಶೀಲಗಳನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಣಿದೆ|
ಗತಿಯ ಪಡೆಯುವೆನೆಂದು ಕಾಯ ದಂಡಿಸಿದೆನೋ
ರತಿಪತಿಪಿತ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ||

ಧ್ಯಾನವನು ಮಾಡಿದೆನು ಮೌನವನು ತಾಳಿದೆ ಮ-
ಹಾನು ಪುರುಶಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವನಿಕ್ಕಿ|
ಅನಾಥಬಂಧು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲನ
ಧ್ಯಾನಿಸುವರೊಡಗೂಡಿ ನೆಲೆಗಾಣದನಕ||

—-ಪುರಂದರದಾಸ

By | 2015-04-13T09:51:25+00:00 April 13th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment