+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ

//ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ| ನಿನ್ನ
ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ|
ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಪುದಕೆ
ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ||

ಪ್ರಾತಃಕಾಲದೊಳೆದ್ದು ನಾಲಿಗೆ| ಸಿರಿ-
ಪತಿಯೆನ್ನಬಾರದೆ ನಾಲಿಗೆ|
ಪತಿತಪಾವನ ನಮ್ಮ ರತಿಪತಿಜನಕನ
ಸತತವು ನುಡಿ ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ||

ಚಾಡಿ ಹೇಳಳಿಬೇಡ ನಾಲಿಗೆ| ನಿನ್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ|
ರೂಢಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದವ
ಪಾಡುತಲಿರು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ||

ಹರಿಯನ್ನೆ ಸ್ಮರಿಸಯ್ಯ ನಾಲಿಗೆ| ನರ-
ಹರಿಯನ್ನೆ ಭಜಿಸಯ್ಯ ನಾಲಿಗೆ|
ವರದ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನ
ಚರಣವ ನುತಿಸಯ್ಯ ನಾಲಿಗೆ||

                                                                     —-ಪುರಂದರದಾಸ

By | 2015-04-10T07:55:42+00:00 April 10th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment