+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಲು ರಾಮ

//ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಲು ರಾಮ

ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಲು ರಾಮ

ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ||

ರಾವಣನ ಮೂಲಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ
ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು|
ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ
ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ||

ಇವನಿಗೆ ಅವ ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಇವ ರಾಮ
ಅವನಿಯೊಳೀ ಪರಿ ರುಪವುಂಟೇ|
ಲವಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರರ್ ದುರುಳತನದಿ ಕೂಡಿ
ಅವರವರ್ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಪೋದರು ||

ಹನುಮದಾದಿಗಳು ಇವನನಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ |
ಕ್ಷಣದಲಿ ಪರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನು
ಕೊನೆಗೊಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ರಣದಲಿ ನಿಂದ||

——ಪುರಂದರದಾಸ

By | 2015-04-10T06:43:57+00:00 April 10th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment